پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توافق نهایی ترکیه با اروپا؛ پناهجویان به ترکیه بازگردانده می شوند

اتحادیه اروپا و ترکیه سر حل بحران مهاجران و پناهجویان توافق کرده اند. منابع اروپایی میگویند این توافق از نیمه شب یکشنبه اجرا می شود. بر اساس توافق تازه، از این به بعد، آنهایی که از ترکیه به یونان میروند پرونده اشان همانجا بررسی میشود و در صورت رد شدن به ترکیه برگردانده میشوند.

خشایار جنیدی از بروکسل گزارش می دهد.