برای نخستین بار یک زن فرمانده رزمی در ارتش آمریکا شد

حق نشر عکس Department of Defense

پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، برای نخستین بار یک زن را به عنوان رئیس عملیات رزمی خود برگزیده است.

روز جمعه (۱۸ مارس - ۲۸ اسفند) اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، طی مراسمی ژنرال لری رابینسون را به عنوان فرمانده عملیاتی مناطق شمالی معرفی کرد.

این پست ارشد نظامی در ارتش آمریکا، مسئولیت فرماندهی تمامی امور عملیاتی در شمال قاره آمریکا را برعهده دارد، جایی که واشنگتن با مهمترین رقیب تسلیحاتی خود، یعنی روسیه، هم مرز است.

مقامی که خانم رابینسون به عنوان اولین زن در ارتش آمریکا بر عهده گرفته، به علت حساسیت باید برای تصویب نهایی در سنای آمریکا طرح و بررسی شود.

خانم رابینسون که در سال ۱۹۸۲ به ارتش آمریکا پیوسته، اکنون فرمانده نیروی هوایی آمریکا در اقیانوس آرام است.

این مهمترین انتصاب در ارتش آمریکا پس از تصمیم اشتون کارتر در ماه دسامبر گذشته است که طی آن اعلام کرد زنان از این پس می‌توانند در تمامی مناصب عملیاتی و جنگی گمارده شوند