راهپیمایی در گرجستان در اعتراض به تهدید نشر تصاویر روابط جنسی سیاستمداران

صدها نفر در گرجستان در اعتراض به تهدید نشر ویدیوهای رسوایی جنسی قبل از برگزاری انتخابات در سال جاری، به سوی مقر دولت راهپیمایی کرده اند.

این اعتراضات پس از آن به راه افتاد که شماری از سیاستمداران مخالف به نشر ویدیوهای ضبط مخفی ای تهدید شدند که آنها را در حال انجام رابطه جنسی نشان می دهد.

فیلم هایی از یک سیاستمدار شناخته شده هنگام انجام رابطه جنسی در حال حاضر در اینترنت منتشر شده است.

معترضان خواهان تنظیم بهتر شنود و ضبط مخفی شده اند.

خبرنگار بی بی سی می گوید بسیاری از گرجی ها معتقدند که هدف از نشر چنین نوارهایی ارعاب نامزدها در انتخابات پارلمانی است که قرار است در اواخر سال جاری برگزار شود.

مطالب مرتبط