پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تركمانهاى شيعه عراق هدف حمله شيميايى داعش

دیشب، معصومه، دختر بچه ای ده ساله در شمال عراق در پی حمله شيميايى چند روز پيش داعش درگذشت. هفته پیش داعش با راکت هایی که حاوی مواد شیمیایی بودند، به شهرك تركمان نشين تازه در نزديكى كركوك حمله کرد. حدود ٢٥٠٠ نفر صدمه ديده اند. خبرنگارمان نفيسه كوهنورد كه به شهرک تازه سفر كرده، مى گويد هنوز بوى تند مواد شيميايى در آنجا حس مى شود.