پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فرانسه نیروهای بیشتری در مرز بلژیک مستقر می‌کند

دو روز بعد از دستگیری صلاح عبدالسلام، یکی از مظنونان حمله های مرگبار پاریس در بروکسل، دولت فرانسه می گوید نیروهای بیشتری به مرز بلژیک می فرستد. وزیر کشور فرانسه گفته که احتمال یک حمله جدید بسیار زیاد است. پلیس بین الملل هشدار داده که همدستان آقای عبدالسلام ممکن است از اروپا فرار کنند.

مجید خیام دار گزارش می دهد.