پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ژیان قمیشی از اتهام آزار جنسی تبرئه شد

قاضی دادگاهی در تورنتو، ژیان قمیشی، مجری رادیویی ایرانی-کانادایی را از اتهام خشونت در رابطه جنسی با سه زن تبرئه کرده است. یک سال و نیم پیش، چهار زن، آقای قمیشی را در رسانه ها به خشونت جنسی متهم کرده بودند و در نتیجه این اتهام ها، او از اجرای یکی از پرشنونده ترین برنامه های رادیویی در کانادا کنار گذاشته شد.

بهمن کلباسی گزارش می دهد