پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایشگاهی از عروسک‌های باربی در لوور پاریس

در موزه لوور پاریس، یک نمایشگاه از عروسکهای باربی برپا شده است. در این نمایشگاه بیش از هفتصد عروسک به نمایش گذاشته شده که شامل اولین مدل باربی ها از ۵۷ سال پیش هم می شود. برگزار کننده نمایشگاه گفته عرضه عروسکهای باربی پدیده ای جدی است و در شکل گیری جامعه اروپا پس از جنگ جهانی، نقش بسیار مهمی داشته است.