پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انفجار مرگبار لاهور و دشواری‌های دولت پاکستان در مقابله با افراط‌گرایی

همزمان با انفجاری که تفریحگاهی خانوادگی در لاهور پاکستان را به قتلگاه زنان و کودکان و تبدیل کرد، اسلام گرایان تندرو در چند جبهه فعالانه وارد میدان شده اند. گروهی انشعاب یافته از طالبان مسئولیت این حمله را برعهده گرفتند. چند هزار نفر دیگر در اعتراض به اصلاح قانون مربوط به زنان در اسلام آباد بست نشستند و یک صدا فریاد اجرای شریعت سر دادند. و در نقطه ای دیگر جمعیتی پر شمار مراسم یاد بود مردی را برگزار کردند که فرماندار یکی از ایالتهای پاکستان را به اتهام تلاش برای تغییر قانون کفر گویی و بی توجهی به احکام اسلام کشته بود و به خود به جرم قتل اعدام شده بود. دولت پاکستان در مقابله با افراط گرایان به کجا رسیده است؟

مجید خیام دار گزارش می دهد.