پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصاویر ویرانه شهر حلب از فراز آسمان

بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه می گوید، پیروزی‌های اخیر نیروهای دولتی، رسیدن به راه حل سیاسی برای جنگ داخلی این کشور را تسریع می‌کند. اما نقش آقای اسد در آینده این کشور همچنان در مذاکرات صلح، مناقشه برانگیز است. درگیری‌ها در سوریه پنج سال است که ادامه دارد و حلب از شهرهایی‌ست که بیشترین آسیب را دیده است. تصاویر هوایی از بخش شرقی حلب را می بینیم که بیشتراز بخش‌های دیگر این شهر ویران شده است.