پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

میانمار؛ برای اولین بار در نیم قرن، یک دولت غیرنظامی بر سر کار آمد

در میانمار برای اولین بار در نیم قرن، یک دولت غیرنظامی برسرکار آمد. تین چیاو، رئیس جمهوری جدید است از حزب ملی برای دموکراسی که در انتخابات ۴ ماه پیش پیروز شد. رهبر این حزب آنگ سان سوچی است که خودش به دلیل تغییراتی که نظامیان در قانون اساسی داده بودند نمیتوانست رییس جمهوری شود . درگزارش مهین شفائی نور فلاش دوربین دیده می‌شود.