پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حضور قوی تر نظامیان آمریکا در شرق اروپا

آمریکا می گوید حضور نظامیش را در شرق اروپا قویتر می کند. مقامهای نظامی آمریکا می گویند این پاسخی است به سیاستهای خصمانه روسیه است. ماه گذشته وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده بود بودجه بخش دفاع شرق اروپا را تا چهار برابر خواهد کرد. خبری که واکنش روسیه را به دنبال داشت.

نگین شیرآقایی گزارش می دهد.