هانس دیتریش گنشر، وزیر خارجه سابق آلمان درگذشت

حق نشر عکس AFP
Image caption هانس دیتریش گنشریکی از تاثیرگذارترین سیاستمداران جهان در قرن بیستم بود

هانس دیتریش گنشر، وزیر خارجه سابق آلمان که نقش مهمی دراتحاد دو آلمان و در فروپاشی دیوار برلین داشت، در سن ۸۹ سالگی درگذشت.

در بیانیه وزارت خارجه آلمان گفته شده که آقای گنشر پنج شنبه شب ۳۱ مارس به دلیل نارسایی قلبی درگذشت.

آقای گنشر که خود زمانی از پناهندگان آلمان شرقی به آلمان غربی بود با پیوستن به حزب لیبرال دموکرات به مدت ۱۸ سال وزیر خارجه آلمان بود.

از او به عنوان یکی از تاثیرگذارترین سیاستمداران جهان در قرن بیستم نام برده می شود.

سیاست تشنج زدایی، پشتیبانی او از سیاست های میخائیل گورباچف، رئیس جمهور شوروی سابق به ایجاد تغییرات و همچنین توانایی او برای اطمینان دادن به متحدان غربی نقش مهمی در هموار کردن راه برای اتحاد دو آلمان در سال ۱۹۹۰ میلادی داشت.

حق نشر عکس epa
Image caption هانس دیتریش گنشر(سمت راست) از جمله حامیان سیاست های میخائیل گورباچف، رئیس جمهور شوروی سابق بود