پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رهبران ۵۰ کشور جهان در نشست امنیت هسته‌ای شرکت کردند

رییس جمهوری آمریکا میزبان بیش از ۵۰ رهبر جهان است که برای کنفرانس امنیت هسته ای به واشنگتن رفته اند. نشستی که هردوسال یکبار با هدف جلوگیری از تروریسم هسته ای برگزار می شود. و حالا همزمان شده با این نگرانی که گروه هایی مثل داعش به مواد لازم برای ساخت بمبهای رادیواکتیو دست پیدا کنند.

هادی نیلی گزارش می دهد.