پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدار با عراقی هایی که از شرایط زندگی تحت کنترل داعش می گویند

همزمان با عملیات پس گرفتن موصل٬ تلاشهای برای تخلیه مناطق عملیاتی و تحت کنترل داعش از غیرنظامیان در استان نینوا و برخی از شهرهای دیگر عراق که همچنان در دست داعش است٬ سرعت گرفته. بسیاری از خانواده ها گاه با پرداخت پول به قاچاقچیان و گاه با هماهنگی با نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق خود را به منطقه مخمور می رسانند. خبرنگارمان نفیسه کوهنورد در مخمور پای صحبت خانواده هایی نشسته که به تازگی از این مناطق فرار کرده اند.