پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی رئیس جمهوری آمریکا از سرکوب آزادی بیان در ترکیه

باراک اوباما از برخورد با رسانه ها در ترکیه ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که محاکمه دو نفر از روزنامه نگاران در استانبول پشت درهای بسته در جریان است. دولت ترکیه آنان را به جاسوسی متهم کرده است.

ژیار گل گزارش می دهد.