پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پای صحبت دختر بچه‌ای که ۹ ماه اسیر داعش بود

سازمان ملل و بسیاری از سازمانهای حقوق بشر بین المللی هشدار داده اند که داعش اکنون با جدیت بیشتری کودکان را برای مقاصد گوناگون از جمله ساخت بمب و حمله انتحاری آموزش می دهد در میان آنها شمار زیادی از کودکان ایزدی هم هستند که پس از حمله دو سال پیش داعش به سنجار به دام این گروه افتادند و اکنون در شهرهایی همچون رقه و موصل نا چار چنین آموزشهایی را تجربه می کنند. از جمله دختر هشت ساله ایزدی که اخیرا به همراه مادرش از دست داعش گریخته است.

نفیسه کوهنورد گزارش می دهد.