آنگ سان سوچی: بقیه زندانیان سیاسی در میانمار آزاد می‌شوند

حق نشر عکس AP

آنگ سان سوچی، رهبر دولت جدید در میانمار گفته است که ظرف دو هفته آینده بقیه زندانیان سیاسی را نیز آزاد خواهد کرد. گفته می‌شود این تعداد شامل حدود ۵۰۰ نفر است که به زودی از زندان آزاد خواهند شد.

به این ترتیب فعالانی که از پیش محکوم شده‎اند عفو خواهند شد و همچنین اتهامات کسانی که هنوز محاکمه نشده‌اند، پس گرفته می‌شود.

خانم سو چی در اولین بیانیه خود پس از تصدی مقام 'مشاور ارشد دولت' گفت که آزادی زندانیان سیاسی "در راس برنامه‌های تشکیلات" او قرار دارد.

مقام 'مشاور ارشد دولت' پستی است که برای او ایجاد شده است،

طبق قانون اساسی میانمار (برمه سابق) اشخاصی که بستگان درجه اول آنان دارای تابعیت خارجی باشند از تصدی سمت ریاست جمهوری محروم هستند و از آنجا که فرزندان آنگ سان سوچی تابعیت خارجی دارند، او اجازه ندارد رئیس جمهور خوانده شود.

میانمار در روزهای تاریک سیاسی و به ویژه در سال‌های آخر حکومت نظامیان، بیش از ۲۰۰۰ زندانی سیاسی داشت که تقریبا همه آنها به تدریج آزاد شدند.

قوانین منسوخ این کشور، نقض حقوق بشر و فساد گسترده بین مقامات دولتی باعث شد تا بسیاری به دلیل شرکت در تظاهرات بدون مجوز دولتی بازداشت شوند.

این موضوع همچنین باعث شده بود تا بعضی از کشورهای غربی تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه میانمار وضع کنند.

اما آغاز روند استقرار دموکراسی در سال ۲۰۱۱ با استقبال جامعه جهانی مواجه شد و روند رفع تحریم خارجی، نه تنها بهبود محسوسی را در شرایط اقتصادی این کشور بلکه در وضعیت حقوق بشر نیز ایجاد کرده است.