'حمله انتحاری' به یک پاسگاه پلیس در جنوب روسیه

پلیس منطقه استاوروپول در جنوب روسیه تأیید کرده که یک پاسگاه محلی پلیس در این منطقه هدف حمله قرار گرفته است.

به گفته پلیس، یک مهاجم انتحاری امروز دوشنبه ۱۱ آوریل بمب همراه خود را در مقابل این پاسگاه منفجر کرد.

مأموران دو مهاجم دیگر را از پا در آوردند.

هنوز روشن نیست که آیا این دو مهاجم هم قصد حمله انتحاری داشته‌اند یا نه.

به گفته مقامات، شخص دیگری در جریان این حمله آسیب ندیده است.

پاسگاهی که مورد حمله قرار گرفته در بخش نووسلیتسکوی در ۱۵۰ کیلومتری شرق استاوروپول واقع شده است.