پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استعفای سه وزیر شیعه در عراق و پیامدهای احتمالی آن

سه وزیر از بلوک سیاسی قدرتمند شیعه عراق از مقام خود کنار رفته‌اند.

این سه وزیر در اعتراض به چیزی که ناکامی نخست‌وزیر حیدر عبادی در تشکیل دولت تکنوکرات‌ برای مبارزه با فساد عنوان شده، استعفا کرده‌اند.

هر سه تن، از حامیان مقتدی صدر، روحانی شیعه هستند که بر آقای عبادی فشار می‌آورد تا وزیران مستقل را جایگزین وزیران حزبی کند.

داریوش رجبیان، مجری چشم‌انداز بامدادی سه‌شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۵ (۱۲ آوریل ۲۰۱۶) در این باره با غسان عاشور، کارشناس مسائل عراق، گفتگویی انجام داد.

برای شنیدن گزارش‌های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوند‌کلاود ما مراجعه کنید.