پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نشست سران سازمان همکاری اسلامی؛ تروریسم، سوریه و فقر

سیزدهمین نشست سران سازمان همکاری اسلامی از فردا برای دو روز در استانبول آغاز می شود. این نشست قرار است مهم ترین موضوعات مربوط به جهان اسلام از جمله تروریسم، جنگ داخلی در سوریه و رفع فقر را بررسی کند. حسن روحانی رییس جمهوری ایران هم از شرکت کنندگان در این نشست است.

خشایار جنیدی گزارش می دهد