پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرگذشت یک خانواده ایزدی، دو سال بعد از فاجعه سنجار

دو سال پیش و همزمان با یورش شبه نظامیان داعش، ده ها هزار ایزدی به کوهستان سنجار در شمال عراق پناه بردند. با اینکه نیروهای کرد و عراقی این مناطق را از داعش پس گرفته اند اما عده زیادی از این مردم کشور را ترک کرده اند. بعضی به امید رفتن به کشورهای غرب و شمال اروپا خود را به یونان رسانده اند.

ژیار گل گزارش می دهد.