پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تفتیش دفتر میتسوبیشی در ژاپن

مقام ها در ژاپن یکی از دفترهای اصلی شرکت خودروسازی میتسوبیشی را تفتیش کرده اند. دیروز میتسوبیشی اعتراف کرد که اطلاعات مربوط به مصرف سوخت بیش از ششصد هزار خودروی خود را دستکاری کرده. دولت ژاپن گفته این مسئله را بسیار جدی می گیرد و به زودی گزارشی در این باره ارائه خواهد کرد.

باران عباسی گزارش می دهد.