پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تحرکات دیپلماتیک برای انتخاب دبیرکل جدید سازمان ملل

بعد از دو دوره ۵ ساله به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد، بان کی مون ۸ ماه دیگر با این دفتر خداحافظی خواهد کرد. و از حالا، تحرکات دیپلماتیک برای انتخاب دبیرکل جدید آغاز شده. فعلا هشت نفر برای ریاست سازمان ملل رقابت می کنند و برای اولین بار از نامزدها خواسته شده با حضور در رسانه ها، و نهادهای مختلف برای خود تبلیغ کنند.

بهمن کلباسی از مقر این سازمان در نیویورک گزارش می دهد.