بازدید آنگلا مرکل از اردوگاه پناهجویان در ترکیه

حق نشر عکس

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و هیاتی از مسئولان اتحادیه اروپا، به همراه احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه از یک اردوگاه پناهجویان در مرز ترکیه و سوریه بازدید کردند.

خانم مرکل و همراهان، شنبه ۲۳ آوریل (۴ اردیبهشت) با کودکان پناهجو ملاقات کردند و از نزدیک با شرایط زندگی پناهندگان در اردوگاه ۵۰۰۰ نفری نزیپ آشنا شدند.

برخی از فعالان حقوق بشر این دیدار را مورد انتقاد قرار داده و گفته اند که مسئولان محلی شرایط اردوگاه را در هنگام بازدید مقامات، بهتر از آنچه واقعا هست به تصویر کشیده اند.

در مقابل رئیس شورای اروپا دونالد تاسک، که در جریان بازدید حضور داشته، ترکیه را "بهترین نمونه رفتار با پناهجویان در دنیا" توصیف کرده است.

بازدید از اردوگاه پناهجویان، در میانه تلاش های جاری برای تقویت قرارداد ترکیه و اتحادیه اروپا در ارتباط با پناهندگان صورت گرفته است.

هدف این قرارداد، جلوگیری از عبور پناهجویان غیرقانونی، عمدتا پناهجویان سوری و عراقی، از خاک ترکیه به سمت اروپاست.