پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیام کری به بانکهای جهان: تحریم ها برداشته شده، با ایران کار کنید

جان كرى و محمد جواد ظريف عصر ديروز در هتلى در نزديكى مقر سازمان ملل در نيويورك ديدار كردند. بر خلاف بيشتر جلسات مذاكره كه تصويربرداران و خبرنگاران پس از گرفتن عكس دست دادن دو وزير بايد محل نشست را ترك مي كردند اينبار دو ديپلمات به تفصيل در مورد مسئله مورد بحثشان كه باز كردن گره كور تحريمهاى بانكيست، با رسانه ها صحبت كردند.

بهمن كلباسى گزارش می دهد.