پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش خبرنگار بی بی سی از پناهجویانی که در پایگاهی نظامی در حومه آتن زندگی می کنند

یونان با کمبود شدید سرپناه برای بیش از ۵۰ هزار پناهجو روبروست. دولت حالا، بعضی پایگاه های نظامی را هم به اردوگاه تبدیل کرده. پناهجویان وضعیت زندگی در این پایگاه ها را اسفناک توصیف می کنند. ورود خبرنگاران و فیلم برداران ممنوع است. فریبا صحرایی در ادامه سفر به یونان، با گروهی از پناهجویانی که در یکی از پایگاه های نظامی در حومه آتن زندگی می کنند صحبت کرده است.