پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار سازمان ملل درمورد افزایش بلاهای طبیعی درجهان

سازمان ملل متحد هشدار داده اگر جهان برای مقابله با بلاهای طبیعی برنامه‌ریزی نکند شاهد پیامدهای بدِ غیر قابل تصوری خواهد بود. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل مخصوصا به تغییرات اقلیمی اشاره کرده که باعث خشکسالی و سیل‌های فاجعه بار می‌شود. مجید خیام‌دار گزارش می‌دهد.