آلبوم عکس : انفجار خودرو در مسیر حرکت زائران شیعه در بغداد

انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در مراسم سوگواری سالمرگ امام کاظم، امام هفتم شیعیان، در جنوب عراق ده‌ها کشته و مجروح به جا گذاشت.

حق نشر عکس Getty
حق نشر عکس Getty
حق نشر عکس Getty
حق نشر عکس Getty
حق نشر عکس Getty
حق نشر عکس Getty
حق نشر عکس Getty
حق نشر عکس Getty
حق نشر عکس Getty
حق نشر عکس Getty