پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بی‌توجهی به کودک؛ رفتاری که می تواند خوب، بد یا زشت باشد

کم نیستند کسانی که تمام کودکی‌شان در حسرت حریمی امن گذشته. صفحه‌های حوادث روزنامه‌ها بارها پر شده از داستان غم‌انگیز کودکانی که در دست والدین بی‌تفاوت یا سرپرستان بی‌توجه، سرنوشتی تلخ پیدا کردند. در ادامه سری گزارش‌هایی درباره کودک آزاری آیدین صالحی از بی توجهی به کودک می‌گوید ، آزاری که گاه اثرش بر کودک جبران نشدنی است.