پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسایلی که قبل از انتشار تصاویر کودکان در شبکه های اجتماعی باید در نظر گرفت

کودکان کار، سربازان مطیع، عروس‌های نابالغ و برده های جنسی، اینها نمونه های بارز و آشکار نقض حقوق کودکان هستند ولی در دنیای امروز مسائل دیگری هم هستند که به این واضحی نیستند ولی می‌توانند بعضی از حقوق کودکان مانند حق آنها برای ناشناس ماندن را تحت تاثیر قرار بدهند. در دنیای دیجیتال امروز و در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک و اینستاگرام تصاویر زیادی از کودکانی می‌بینیم که رضایت قانونی خود را برای نشر تصاویر اعلام نکرده اند.

فرانک عمیدی گزارش می‌دهد.