پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دادگاه ایتالیا: دزدی برای رفع گرسنگی جرم نیست

عالی‌ترین دادگاه ایتالیا، یک فرد بی خانمان را که به شش ماه زندان و پرداخت ۱۰۰ یورو محکوم شده بود، تبرئه کرده است. دادگاه گفته دزدیدن مقدار کمی غذا برای رفع گرسنگی جرم نیست.

مسعود آذر گزارش می‌دهد.