پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت آزادی مطبوعات در تاجیکستان، 'نگران کننده' است

در تاجیکستان، نهادهای روزنامه‌نگاری وضعیت آزادی مطبوعات را نگران کننده خوانده اند. 'گزارشگران بدون مرز' هم از افزایش موارد تعقیب و فشار بر خبرنگاران انتقاد کرده است. امسال، تاجیکستان، در رده بندی آزادی مطبوعات، ۳۴ پله سقوط کرد و در رتبه ۱۵۰ قرار گرفت.

سهراب ضیا گزارش می دهد.