پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پای صحبت چند نوجوان سوری و افغان مهاجر در اردوگاه موسوم به جنگل

نخست وزیر بریتانیا بالاخره تغییر عقیده داد و گفت این کشور تعدادی کودک و نوجوان را که به تنهایی به اروپا مهاجرت کرده اند، خواهد پذیرفت. دیوید کمرون تا بحال می گفت تنها به سوریهایی که در اردوگاه های کشورهای همسایه سوریه هستند، پناهندگی می دهد. در حال حاضر عده ای کودک که بیشترشان آنها اهل سوریه، عراق و افغانستان هستند تنها به اروپا آمده اند و عده زیادی در اردوگاه موسوم به جنگل در بندر کاله شمال فرانسه به سر می برند. لیز دوست پای صحبت چند نوجوان سوری و افغان نشست: