پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لندن میزبان اولین نمایشگاه کتاب تهران

همزمان با نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران،نمایشگاه کتاب تهران، بدون سانسور در لندن برای اولین بار برگزار می شود. این نمایشگاه با بیشتر از ۵۰۰ عنوان کتاب و با حضور ۷ ناشر ایرانی خارج از ایران از دیروز برای دو روز برقرار است.

آناهیتا شمس گزارش می دهد.