پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایان نشست جهانی مبارزه با فساد اداری در لندن

شش کشور از جمله بریتانیا، افغانستان و نیجریه توافق کرده اند که نام صاحبان واقعی همه شرکت هایی را که در کشورشان فعالیت می کنند فاش کنند. پنهان بودن نام صاحبان شرکت ها یکی از دلایل رواج فساد مالی عنوان شده. این توافق در نشست جهانی مبارزه با فساد مالی در لندن به دست آمد که ساعتی پیش به پایان رسید. رئیس جمهوری افغانستان در این نشست گفت که تقاضا برای مواد مخدر در بازارهای غرب عامل اصلی فساد در کشورش است.

امیر پایور گزارش می دهد