پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش دولتها برای تمرکز بخشیدن به مقابله با بوکوحرام

رییس جمهوری فرانسه می گوید برغم پیروزیهای چشمگیر نظامی علیه بوکوحرام، این گروه هنوز یک تهدید به حساب میاید. فرانسوا اولاند به یک نشست امنیتی در ابوجا، پایتخت نیجریه رفته که برای رویارویی با گروه بوکوحرام تشکیل شده. همزمان، با دیده شدن شبه نظامیان بوکوحرام در لیبی، شورای امنیت سازمان ملل متحد از ارتباط این گروه با داعش ابراز نگرانی کرده.

فرداد فرحزاد گزارش می دهد.