پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتیاد به تلفن هوشمند

آیا شما هم جزو کسانی هستید که مدام تلفن هوشمند خود را چک می‌کنید؟ آیا می‌توانید چند روز را بدون چک کردن تلفن خود سر کنید؟ روانپزشکان می‌گویند استفاده همیشگی از اینترنت و تلفن هوشمند برای بعضی‌ها می‌تواند اعتیادآور باشد.

گزارشی ببینید از روجا اسدی.