پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر رئیس کنگره خلق چین به هنگ‌کنگ

یک مقام عالی رتبه چین به هنگ کنگ سفر کرده است. ژانگ دجیانگ، رئیس کنگره خلق چین وعده داده در طول این سفر با مردم هنگ کنگ گفت و گو کند، حرفهایشان را بشنود و از نزدیک شرایط این کشور را ارزیابی کند. این اولین سفر یک مقام عالی رتبه چین به هنگ کنگ بعد از اعتراض ها در این منطقه است.

سعیده هاشمی گزارش می دهد.