نخست‌وزیر کانادا به خاطر آرنج زدن به نماینده زن مجلس عذرخواهی کرد

حق نشر عکس Reuters

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا که در نشست پارلمان این کشور با آرنج به سینه یک نماینده زن حزب مخالف زده بود، از این کار خود عذرخواهی کرده است.

آقای ترودو از نمایندگان مجلس این کشور هم پوزش خواسته است.

زمانی که نمایندگان مجلس کانادا در حال بررسی لایحه مرگ با کمک پزشک بودند، جر و بحث شدید و داغی میان نمایندگان شکل گرفت.

تصاویر ویدیویی آقای ترودو را نشان می‌دهد که به سوی گروهی از نمایندگان حزب مخالف می‌رود و چند ثانیه بعد، روت الن بروسو، یکی از این نمایندگان سینه خود را می‌گیرد.

آقای ترودو پذیرفته که با شماری از نمایندگان مجلس "تماس فیزیکی" داشته است.

او گفته است هر چند آنچه که اتفاق افتاده، از سر تصادف بوده اما کارش قابل قبول نبوده است.

رهبر حزب مخالف دموکراتیک نو در نشست علنی گفته است "چه جور مردی است که با آرنج به یک زن می‌زند؟ واقعا این رفتاری قابل ترحم است، تو آدم قابل ترحمی هستی."

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، در داخل و خارج از این کشور محبوبیت فراوانی دارد.