یک مجرم جنسی ایرانی برای بازداشت طولانی از بریتانیا غرامت می‌گیرد

حق نشر عکس Getty
Image caption وزارت کشور بریتانیا متهم شده که به پرونده اخراج مجرم ایرانی سریع رسیدگی نکرده

دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داده است که دولت بریتانیا برای بازداشت طولانی یک مجرم جنسی ایرانی به این مرد ١٩ هزار دلار غرامت بپردازد.

این مرد ایرانی، که هویتش فاش نشده، در بریتانیا تقاضای پناهندگی کرده بوده و وزارت کشور این کشور قصد داشته او را از بریتانیا اخراج کند. او دو دوره، در مجموع به مدت چهار سال و نیم، در بازداشت بود.

دادگاه حقوق بشر اروپا گفته است که وزارت کشور بریتانیا در رسیدگی به پرونده این مرد ایرانی کند عمل کرده و به همین دلیل سال آخر نگهداری او در بازداشتگاه پناهجویان نقض حقوق بشر محسوب می‌شود.

این مرد در سال ٢٠٠٣ به بریتانیا آمد و تقاضای پناهندگی کرد، اما تقاضایش رد شد. یک سال بعد او به دلیل "عمل منافی عفت" به یک سال زندان محکوم شد.

پس از آن وزارت کشور بریتانیا، که قصد اخراج این مرد را داشت، دو بار او را در بازداشتگاه پناهجویان نگهداری کرد که سال آخر نگهداری او خلاف حقوق بشر تشخیص داده شده است.

گزارش شده که این مرد هنوز ساکن لندن است.