پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

احتمال آتش سوزی در هواپیمای مسافری مصر قبل از سقوط در دریا

سه روز بعد از ناپدید شدن هوایپمای خط ایجپت ایر، برفراز مدیترانه هنوز معلوم نیست چه بر سر ایرباس ۳۲۰ با ۶۶ سرنشین آمده. در حالی که شواهدی از سقوط آن در آبها پیدا شده و عملیات بین المللی جستجو درجریان است، بازرسان فرانسوی تایید کرده اند که دقایقی پیش از محو شدن هواپیما از صفحه رادار پیامهای پرواز که به طور خودکار ثبت شده، حاکی از وجود دود در کابین بوده است.

کسری ناجی گزارش می دهد.