ادامه رای‌گیری در همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی تاجیکستان

حق نشر عکس bbc persian doshanbeh

کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی تاجیکستان خبر داد که تا ساعت ۱۸ بعد از ظهر به وقت محلی کمی بیش از ۸۸ درصد از واجدان شرایط رای‌دهی در همه پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور شرکت کرده‌اند. گفته شده است که مراکز رای‌گیری تا ساعت ۲۰ به وقت محلی باز خواهد بود.

قرار است این کمیسیون نتایج اولیه همه‌پرسی را روز دوشنبه (۲۳ مه/۳ خرداد) اعلام کند.

به گفته بسیاری از خبرنگاران که جریان رای‌دهی را در مناطق مختلف پوشش می‌دادند، در مراکز رای‌گیری، بویژه در محلات مختلف شهر دوشنبه، شمار رای‌دهندگان در طول روز خیلی اندک به نظر می‌رسید.

+ببینید: آلبوم عکس

برخی از منتقدان دولت در ارقام شرکت‌کنندگان در این همه‌پرسی از سوی کمیسیون انتخاباتی ابراز تردید کرده و می‌گویند که مردم چندان علاقه‌ای به شرکت در این همه‌پرسی نداشته‌اند. آنها مقامات تاجیک را به تقلب آرا متهم می کنند.

حق نشر عکس BBC Persian Dushanbe

کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی تاجیکستان قبلا اعلام کرده بود که تعداد ۱۲۰ ناظر بین‌المللی از اتحادیه کشورهای همسود و سازمان همکاریهای شانگهای بر جریان این همه پرسی نظارت می‌کنند، اما در برخی از مراکز رای‌گیری جایی که برای ناظران اختصاص داده شده بود، خالی به نظر می‌رسید؛ اگرچه در در برخی از مراکز رای‌گیری دیپلماتهای خارجی حضور داشتند.

ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که در همه‌پرسیها و انتخاباتهای گذشته پارلمانی و ریاست جمهوری تاجیکستان مشارکت فعال داشتند، در این همه پرسی شرکت نداشتند.

حق نشر عکس bbc persian doshanbeh

رفراندوم اصلاح قانون اساسی تاجیکستان که زمینه برای حکومت مادامالعمر امامعلی رحمان را فراهم می‌کند، در فضایی عاری از حضور مخالفان عمده او و تحت انتقادات گسترده بین‌المللی از سرکوب مخالفان و محدودیت آزادیهای مدنی شهروندان در این کشور "فقیر و فسادزده" آسیای میانه برگزار می‌شود.

فعالیت حزب نهضت اسلامی که عمده‌ترین حزب مخالف دولت در تاجیکستان محسوب می‌شد، در پی ناآرامیهای شهریورماه گذشته از سوی دیوان عالی این کشور ممنوع شد. مقامات تاجیک این حزب را به حمایت از یک تلاش کودتا توسط معاون سایق وزارت دفاع متهم ساخته و دهها تن از فعالان ارشد و صدها جانبدار این حزب را بازداشت کرده اند.

برخی از گروه‌های مخالف در خارج از تاجیکستان این همه‌پرسی را تحریم کرده و گفته‌اند که هدف از آن ایجاد شرایط قانونی برای حفظ قدرت در دست امامعلی رحمان است که ۲۴ سال است زمام امور را در دست دارد.

وی اخیرا با تصویب قانونی خود را "اساس گذار صلح و وحدت و پیشوای ملت" اعلام کرده است. آقای رحمان در یکی از مراکز رای‌گیری در مرکز شهر دوشنبه، پایتخت، دور از چشم رسانه های خارجی، رای خود را به صندوق ریخت.

مطالب مرتبط