نتیجه انتخابات یکشنبه اتریش قابل پیش بینی نیست

حق نشر عکس AFP

در پی رای گیری روز یکشنبه یک تلویزیون دولتی در اتریش می گوید که رقابت میان نامزد راست افراطی و مستقل در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور بسیار فشرده است.

براساس برآورد شبکه او‌ آر‌ اف، نوربرت هوفر از حزب راست افراطی "آزادی" و الکساندر ون در بلن نامزد مستقل هر کدام ۵۰ درصد آرا را به دست آورده اند.

ارقام رسمی از رای گیری یکشنبه آقای هوفر را ۳.۸ درصد جلوتر نشان می دهد اما این شامل آرای پستی نمی شود. براساس شمارش وزارت کشور اتریش آقای هوفر ۵۱.۹ درصد و آقای ون در بلن ۴۸.۱ درصد آرا را کسب کرده اند.

نتایج نهایی روز دوشنبه مشخص خواهد شد.

این اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم است که کاندیداهای دو حزب اصلی اتریش به دور دوم راه پیدا نمی کنند. در سال های اخیر از محبوبیت دو حزب اصلی "سوسیال دموکرات" و "مردمی" - راست میانه - کاسته شده است.

یکی از مسائل کلیدی در این انتخابات بحران مهاجرت اروپا بود. حدود ۹۰ هزار نفر سال گذشته در اتریش درخواست پناهندگی کردند که حدود یک درصد جمعیت اتریش است.

حزب آزادی با شعار ضدمهاجرت در این انتخابات مبارزه می کرد.

پست ریاست جمهوری در اتریش عمدتا تشریفاتی است، اما پیروزی آقای هوفر می تواند تخته پرشی برای حزب آزادی در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ باشد.

مارتین شولتز و ژان کلود یونکر، روسای کمیسیون اروپایی و پارلمان اروپا نسبت به پیروزی آقای هوفر ابراز نگرانی کرده اند.