پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عملیات گسترده ارتش عراق و متحدانش در استان انبار

بزرگترین عملیات ارتش عراق در ماههای گذشته برای پس گرفتن فلوجه آغاز شده. اولین شهری در عراق که زمستان سال ۹۲ بدست گروه داعش افتاد. دولت عراق به مردم فرصت داده بود از شهر خارج شوند ولی خیلی ها نتوانستند شهر را ترک کنند و می گویند داعش جلویشان را گرفته. حمله های هوایی از اول صبح آغاز شد و بعد کار به درگیری زمینی کشید. حیدر عبادی نخست وزیر عراق می گوید پیشروی‌ها بهتر از حد انتظار بوده؛ ولی مخالفانش می گویند هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و آقای عبادی تلاش دارد اذهان را از اختلافش با بعضی شیعیان دور کند. نفیسه کوهنورد گزارش می‌کند.