پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش خشونت در اسباب‌بازی کودکان

نتایج یک تحقیق نشان می دهد که اسباب بازی های بچه ها، خشن تر شده اند. نه فقط بازی های کامپیوتری داستانهای خشنی دارند، بلکه حالا شرکتهای تولیدکننده لگو هم بیشتر از شخصیتهای خشن در تولیداتشان استفاده می کنند.

سعیده هاشمی گزارش می دهد.