جنجال اینترنتی در پی پخش آگهی 'نژادپرستانه' در چین

حق نشر عکس QIAOBI

یک آگهی تجارتی در باره مواد شوینده ساخت یک شرکت چینی که نژادپرستانه خوانده شده، به بحث های داغی در اینترنت دامن زده است.

این آگهی نشان می دهد که یک مرد سیاه‌پوست به یک زن جوان چینی سوت و چشمک می زند و زن چینی او را نزد خود خوانده و در دهانش قرصی از مواد شوینده ساخت شرکت چینی را می گذارد و او را از ناحیه سر به داخل ماشین لباسشویی هل می‌دهد.

پس از چند چرخش، او در ماشین را باز می کند و از دیدن این که مرد در لباس تمیز با پوست و ظاهر چینی بیرون می آید، لبجند می زند.

این آگهی در بیست و چهار ساعت گذشته در سایت های خبری آمریکا و فیسبوک جنجال به پا کرده است اگرچه حدود یک ماه پیش در چین از طریق تلویزیون و در سینماها نشان داده شده بود.

بسیاری در آمریکا آن را نمونه برخورد نژادپرستانه نسبت به افراد سیاهپوست در چین خوانده‌اند اگرچه در چین این آگهی توجه زیادی را جلب نکرده است.

برخی تحلیلگران گفته‌اند تهیه کنندگان آگهی موضوع حساسیت های نژادپرستی را نادیده گرفته اند.

مالک شرکت شیااوبی، تولید کننده این مواد شوینده به بخش چینی بی بی سی گفته است نمی‌دانست که محتوای آگهی نژادپرستانه است.

حق نشر عکس QIAOBI
Image caption زن جوان چینی در دهان مرد سیاه‌پوست قرصی از مواد شوینده ساخت شرکت چینی را می گذارد
حق نشر عکس QIAOBI
Image caption مرد از داخل ماشین در لباس تمیز با پوست و ظاهر چینی بیرون می آید
حق نشر عکس QIAOBI
Image caption جوان چینی چشمک می زند و مواد شوینده را تبلیغ می کند