پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به سری جدید تخت گاز با مجریان تازه

امشب در بریتانیا سری جدید برنامه محبوب تاپ گیر یا تخت گاز پخش میشه، برنامه ای که با اخراج جرمی کلارکسون یک سال پیش سرنوشت نامعلومی پیدا کرده بود. حالا کریس اوانز یکی از مجری سرشناس رادیو بی بی سی، گروه جدیدی تشکیل داده و تلاش کرده ثابت کند این برنامه بدون مجری های قبلی هم میتواند همچنان پربیننده باشد. مجید افشار نگاهی انداخته به سری جدید تخت گاز.