پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شدت درگیری بین نیروهای ارتش آزاد سوریه و نیروهای کرد در شمال حلب

درگیری بین نیروهای ارتش آزاد سوریه و نیروهای کرد در شمال حلب شدت گرفته است. در رقه هم نیروهای دمکراتیک سوریه از تصرف چندین روستا از دست داعش در شمال رقه خبر می دهند. آمریکا از عملیات رقه حمایت هوایی می کند و نیروهای ارتش این کشور در شمال سوریه حضور دارند.

ژیار گل گزارش می دهد.