پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هدف قرار دادن بیمارستان ها در مناطق جنگی به امری عادی تبدیل شده است

سازمان پزشکان بدون مرز می گوید هدف گرفتن بیمارستانها و کارکنان امداد و نجات در مناطق جنگی به امری عادی تبدیل شده است. این سازمان اعضای دائم سازمان ملل را به همکاری در کشتار پزشکان متهم کرده و می گوید بیمارستانها معمولا از سوی دولتها و کشورها هدف حمله در مناطق جنگی قرار گرفتند، نه از سوی شورشیان.

سعیده هاشمی گزارش می دهد.