پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا خواهان تظاهرات علیه سازمان کشورهای آمریکایی شد

رئیس جمهوری ونزوئلا از مردمش خواسته علیه سازمان کشورهای آمریکایی تظاهرات کنند. نیکلاس مادورو این نهاد را به دخالت در امور این کشور متهم کرده است. دبیر کل این سازمان گفته آینده دموکراسی در ونزوئلا به مخاطره افتاده و خواستار نشست اضطراری ۳۴ کشور عضو شده است. ونزوئلا با یک بحران اقتصادی روبروست. رییس جمهوری، مخالفان و آمریکا را متهم کرده که قصد برکناری او را دارند. مخالفان، سیاستهای او را مسئول این وضعیت میدانند.

بیل هیتون گزارش می دهد.